نوزیوا
قلبها را باید شست. جور دیگر باید زیست
صفحات وبلاگ
نویسنده: روح الله - چهارشنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩۳

نوزیورا به سرویس Blog.ir انتقال یافت:

http://noziva.blog.ir


روح الله
به جهان خرّم از آنم که جهان خرّم از اوست ... عاشقم بر همه عالم، که همه عالم از اوست
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :